Prodej id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovitých věcech – k. ú. Tasovice nad Dyjí

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

13.11.2023
15.12.2023

ADF IS v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Helena Pavésková, narozená 5. 11. 1959, v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 1339/2022, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl sepsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka:

IS nabízí k prodeji:

podíl dlužníka o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 1308/11, ostatní plocha a pozemku p.č. 1308/19, jehož součástí je stavba Tasovice, č.e. 31, rod. rekr., zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v katastrálním území Tasovice nad Dyjí, obec Tasovice, zapsaném na LV č. 419 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo (zapsaný do soupisu majetkové podstaty v oddílu I. Nemovitý majetek pod poř. č. 3)

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek
– mimo dražbu přímým prodejem,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat, a to i bez uvedení důvodu.
– věci se prodávají jak stojí a leží a kde se nacházejí
Pro bližší informace a podání nabídek: insolvence@adfis.cz
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 15. 12. 2023 vč.
Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace o zadavateli

office@adfis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!