Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/16 na pozemcích kú Deblín

Značka: 17965/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

13.08.2022
15.10.2022

Insolvenční správce dlužníka Anna Wesselá, dat.nar.: 18.12.1962, bytem Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, PSČ 130 00, korespondenční adresa: Rejskova 2369/11, Praha 2, PSČ 120 00, v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.: MSPH 99 INS 7965/2021

prodává nemovitý majetek zapsaný po položkou č. 2 soupisu majetkové podstaty ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na pozemcích v kú Deblín:

 • parc. č. 1330 ovocný sad, o výměře 5039 m2,
 • parc. č. 3560 trvalý travní porost, o výměře 110 m2
 • parc. č. 1331 trvalý travní porost, o výměře 1649 m2,

vše zapsané na LV č. 487, k. ú. Deblín, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Prodej mimo dražbu uskuteční insolvenční správce za podmínek: 
a) úhrady kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy,
b) za nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ivona Miechová miechova@om-ak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!