Prodej kovárny v k.ú. Rychvald

Značka: KSOS 34 INS 5443/2021

Cena: 750000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Rychvald 61

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

09.08.2022
09.09.2022

V rámci zpeněžování majetku nabízí insolvenční správce JUVENTUS insolvenční v.o.s. (ohlášený společník Mgr. Radim Janoušek) k prodeji níže uvedený majetek:
pozemek p.č. 2596/2, jehož součástí je stavba č.p. 61, výroba,

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2732 pro katastrální území a obec Rychvald, okres Karviná.

Objekt se nachází v okrajové části obce v sousedství místního zámku a bytového domu.

Stavba je samostatně stojící, není podsklepená, má jedno nadzemní podlaží, zastřešená je sedlovou střechou s mírným sklonem. Objekt je převážně zděný z pálených cihel, v uliční části byla dříve provedena dřevěná přístavba – dřevěná kostra z trámů s opláštěním deskami a hliníkovým plechem – stavebně a provozně navazující na původní část. K východní obvodové stěně přistavěna dřevěná kůlna Objekt je napojen pouze na síť nízkého napětí ostatní inženýrské sítě jsou vedeny na druhé straně komunikace ve vzdálenosti cca 20-30 m. Stavebně technický stav je velmi špatný, zhoršený, standard vybavení je podprůměrný, objekt bez hygienického zázemí. Objekt je dlouhodobě neudržován a neopravován, není užíván.

Do nemovitosti jsou zabudovány či pevně připojeny movité věci – vybavení kovárny. Tyto movité věci budou zpeněžovány samostatnou kupní smlouvou za částku 156.000,- Kč, když podmínkou koupě nemovitosti je zároveň také koupě movitých věcí.

 

Zpeněžení výše uvedených nemovitých věcí bude realizováno mimo dražbu, na základě pokynu zajištěného věřitele, když minimální prodejní cena je stanovena pokynem zajištěného věřitele na částku ve výši 750.000,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší předloženou nabídkou. K vybrání zájemce bude přistoupeno v rámci elektronické aukce, ve které bude mít každý z účastníků možnost učinit nabídku kupní ceny a tu popřípadě zvyšovat s ohledem na nabídky jiných zájemců. 

Zájemce se může účastnit této elektronické aukce za předpokladu, že složí jistotu před zahájením aukce ve výši 15% nabízené kupní ceny na účet majetkové podstaty. Zájemci s nejvyšší nabídkou bude poté tato jistota započtena na kupní cenu, která musí být zaplacena do 60 dnů od skončení aukce. Neúspěšným zájemcům bude složená jistota obratem vrácena.

Inzerce bude probíhat 30 dnů, elektronická aukce se bude konat do 20 dnů od skončení inzerce.

Veškeré informace pouze na email hejcova@juventus-insolvencni.cz.


Informace o zadavateli

JUVENTUS insolvenční v.o.s. info@juventus-insolvencni.cz Šantova, Olomouc, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!