Prodej lesního pozemku o velikosti 1206 m2 obec Rouchovany

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Kraj Vysočina

Nehmotný majetek

01.04.2021
01.10.2021

Insolvenční správce dlužníka Ing. Pavla Krůtila, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 9592 / 2020 na základě pokynu zajištěných věřitelů zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

 • Položce  – pozemek parcela 748 o velikosti 1206 m2, lesní pozemek, zapsáno na LV č. 725 pro k.ú. a obec Rouchovany, okr. Třebíč

Nemovitost byla znalecky ohodnocena na částku ve výši 16 870 Kč. Nabídky nižší, než je cena obvyklá dle znaleckého posudku nebudou akceptovány.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 1.10.2021 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Tehovská 1237/25, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené “NABÍDKA KRŮTIL  LV č. 725 – NEOTEVÍRAT”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.09.2021 17.12.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2021 15.10.2021 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.09.2021 15.10.2021 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.09.2021 15.10.2021 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!