PRODEJ MAJETKOVÉ PODSTATY V KONKURSU iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642

insolvence@burian-penka.cz

PRODEJ MAJETKOVÉ PODSTATY V KONKURSU iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka iXTRON Systems,a.s., IČ: 28263642, se sídlem Sochorova 3232/34, 616 00 Brno, vedeného Krajským soudem v Brně, pod. sp. zn. KSBR 54 INS 6994 / 2018, nabízí  insolvenční správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s. k prodeji :

Poř.č. MP Název a označení majetku Množství
1 Zásobník kopírovacího stroje KONICA 1
2 Skartovačka HSM 225.2 1
3 Skartovačka HSM 225 CCE 1
4 Skartovačka Utrio 13020 Rotary Trimmer 1
5 Laminátor Minimind s příslušenstvím 1
6 Děrovačka Novus B 208 1
7 Děrovačka Ibimaster 1
8 Kancelářské boxy na dokumenty různé druhy 90
9 Odpadkový koš ( černý kovotah) 6
10 Tabule korková (3000 x 1200) 2
11 Konvice rychlovarná zn Praktik 1
12 Stolní lampa s ramenem (černá) 1
13 Křeslo kancelářské pojízdné (černá koženka) 2
14 Polštářek ( černá koženka) 2
15 Stolek konferenční  (černý) 800 x 800 1
16 Kancelářský nábytek  “CASTELO by fa design porsche“ (černý) soubor
17 Kancelářská sedačka (černá koženka) 1000 x 1700 2
18 Lehátko (černá koženka) “RELAX” 1400 x 600 1
20 Stereomikroskopický systém SZX7 1
21 OLYMPUS KL 1500 LCD stero mikroskop osvětlení 1
22 Stabilizovaný zdroj BS 525 TESLA 1
24 Zdroj BK 125 2
26 Transformátor oddělovací 1
27 Analyzátor příznakový 1
28 Zkoušeč IO 1
29 Regulovaná soustava RS 2 1
32 Proudové kleště Agilent U 1583 B 1
36 Elektrická měřidla (retro) 3
37 Akumulátor LC R 127R2P61 60
Akumulátor LC R 127R2P61 – vadné 10
38 Audio systém 1 +2  TM 2500 BANG&OLUFSEN 1
39 Telefonní přístroj  CISCO IP PHONE 7960 12
40 Telefonní přístroj  CISCO 7970 2
41 Telefonní přístroj  SNOM 870 1
42 Tiskárna na potisk Primera Disc Publisher SE 1
43 Tiskárna BISHUP C 3100P Konica Minolta 1
44 Tiskárna HP Laser jet 1
45 Tiskárna OKI C 531 d 1
46 Tiskárna OKI C 300/C500 series 1
47 Cisco IronPort C150 1
48 Switch CISCO ASA 5500 1
49 Switch CISCO  CATALYST 3500 XL 1
50 Switch CISCO  CATALYST 2960 G 1
51 Switch CISCO  2600 1
52 Switch bez identifikace 6
53 Router IP streaming chent 1
Poř.č. MP Název a označení majetku Množství
54 Cisco MCS 7800 Series 7825-I4 Media Convergence Server / Unified Communications 2
55 SERVER Supermicro 1
4 GB PATRIOT X PORTER MINI 60X
Intel Xeon X 5670 Westmere 2
56 Pevný disk – model ST32000444SS (součást poř.č.55) 3
60 Cisco Swith Catalyst 6500 1
61 Cisco WS – C 6503 1
62 Rack SUN NETRA X 1 1
63 Rack CHASE IOLAN 1
64 Rack monitoring systems 1
65 Klávesnice k PC (Acer, Logitech, Sun) 3
66 APC Symmetra RM 6 kVA UPS 1
SYH6K6RMI 1
Battery module SYBT2 4
Power module SYPM2KU 3
67 CD soubor
68 Počítačové kabely různé druhy soubor
69 Zásuvkový rozvaděč 2
71 Stejnosměrný motor DYNAMO SLIVEN 4
72 Odporová dekáda Oscar Selinger Berlin S.42 1
73 Kruhové osvětlení s 16 LED a husím krkem 1
74 Japonský meč katana + stojan 1+1
75 Váza sklo bílá 3
76 Nerez souprava na kancelářský stůl soubor
77 Soška do interiéru – různé motivy a materiál 7
78 Telegraf starožitnost 1
79 Psací stroj zn. WAG – starožitnost 1
80 LCD monitor HP Elite display E240 1
81 LCD monitor Samsung Syncmaster NC240 1

Podmínky prodeje:

 • předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ),
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 • předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenční správce upřednostnit cenovou nabídku předloženou na odkup celého souboru majetku
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout,
 • zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky),
 • zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení,
 • prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů),
 • lhůta pro podání cenových nabídek končí 15.11.2019.

V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence@burian-penka.cz.

V cenové nabídce uveďte :

 • přesnou identifikaci majetku, o který máte zájem,
 • nabízenou kupní cenu ( zřetelně označte zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo včetně DPH),
 • identifikaci zájemce ( jméno, příjmení, název obchodní firmy, IĆ, adresu trvalého bydliště či sídla),
 • telefonní kontakt
 • souhlas s podmínkami prodeje majetku

 

Movité věci

09.10.2019
15.11.2019


Informace o zadavateli

Mgr.Penka Miroslav insolvence@burian-penka.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty