PRODEJ MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PDW METAL S.R.O., SP.ZN. KSHK 42 INS 17226/2019

radek.skarabela@indra-sebesta.cz

PRODEJ MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PDW METAL S.R.O., SP.ZN. KSHK 42 INS 17226/2019

Insolvenční správce nabízí k prodeji movité věci z majetkové podstaty dlužníka PDW METAL s r. o., a to konkrétně položky uvedené v přílohách tohoto inzerátu (položkový seznam uveden v příloze pod názvem “Nabídka”, fotografie položek jsou uvedeny v dalších souborech označených dle rozdělení v uvedeného souboru “Nabídka”, tj. Dlouhodobý majetek, Drobný majetek a Majetek doplnění dle inventury ze dne 22.4.2020 )

Prohlídky:

Po předchozí domluvě (nejpozději 24 hod. předem) v termínu:

  • 26.5.2020 od 11:00 hod.
  • 3.6.2020 od 13:00 hod.

Podmínky prodeje:

– prodej movitých věcí po jednotlivých položkách;

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce po předchozím schválení věřitelského výboru;

– možnost aktualizace nabídky na výzvu správce všem zájemcům s převýšením nejvyšší učiněné nabídky minimálně o 5 %;

– úhrada ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– obsahem e-mailu v rámci, kterého bude učiněna nabídka musí být příloha označená “Nabídka”, v tomto souboru bude u položky, o kterou jevíte zájem uvedena ve sloupci “Cena” Vámi nabízená částka vč. uvedení, zda je se jedná o částku s DPH nebo bez DPH (příslušná sazba DPH bude případně k nabízené kupní ceně přičtena);

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující (majetek se nachází v k.ú. Malé Svatoňovice);

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (příslušná sazba DPH bude případně k nabízené kupní ceně přičtena).

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu michaela.berankova@indra-sebesta.cz nejpozději do 7.6.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi zásob z majetkové podstaty dlužníka PDW METAL s.r.o.” Na nabídky zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.

Movité věci

18.05.2020
07.06.2020


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Související inzeráty