Prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka PDW METAL s.r.o., sp.zn. KSHK 42 INS 17226/2019

radek.skarabela@indra-sebesta.cz

Prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka PDW METAL s.r.o., sp.zn. KSHK 42 INS 17226/2019

Insolvenční správce nabízí k prodeji zásoby z majetkové podstaty dlužníka PDW METAL s r. o., a to konkrétně:

Název Množství
Rafinovaná mosaz 200 kg
Elektro směs 74,5 t
Fe plech (bedny) 15,7 t
Druh 28 (odpad nízké čistoty) 5 t

Prohlídky:

Po předchozí domluvě (nejpozději 24 hod. předem) v termínu:

  • 26.5.2020 od 11:00 hod.
  • 3.6.2020 od 13:00 hod.

Podmínky prodeje:

– prodej zásob pouze jako celku;

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce po předchozím schválení ze strany věřitelského výboru;

– možnost aktualizace nabídky na výzvu správce s převýšením nejvyšší učiněné nabídky minimálně o 5 %;

– úhrada ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující (zásoby se nachází v k.ú. Malé Svatoňovice);

– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (příslušná sazba DPH bude případně k nabízené kupní ceně přičtena).

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu michaela.berankova@indra-sebesta.cz nejpozději do 7.6.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi zásob z majetkové podstaty dlužníka PDW METAL s.r.o.” Na nabídky zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.

Movité věci

18.05.2020
07.06.2020


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Související inzeráty