Prodej – měřič zbytkového kyslíku PRO OX – 100 kit Aquasol®

vandrovec@in-spravce.cz

Prodej – měřič zbytkového kyslíku PRO OX – 100 kit Aquasol®

Insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. nabízí k prodeji přístrojové vybavení určené pro měření zbytkového kyslíku při MIG i TIG svařování:

PRO OX – 100 kit Aquasol® – programovatelný, samo-kalibrovatelný měřič zbytkového kyslíku na baterie v přenosném kompaktním balení (kufříku)

Stav: nový

Datum pořízení:2013, pořizovací cena: 13 886,-Kč

Dle usnesení Krajského soudu v Ostravě (č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B527) bude majetek prodán nejvyšší nabídce a za podmínek uvedených v usnesení. Náklady spojené s přepravou a manipulací hradí kupující. Na uvedený majetek se nevztahuje záruka.

Nabídky a případné další informace k předmětu prodeje předkládejte do 23.8.2019 na e-mailové adrese radomir.cincila@vpe-konkurz.cz

Předmět zprávy označte “NABÍDKA – PROOX”. Na později dodané nebo jinak označené nabídky nemusí být brán zřetel.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Movité věciOstatní majetek

12.07.2019
25.08.2019


Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty