Prodej monitoru Samsung

Značka: KSBR 40 INS 127/2020 - monitor

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praha 1, Česko

Kraj: Celá ČR

Movité věci

02.11.2020
30.12.2021

Insolvenční správce Archa Insolvence v.o.s., IČ 055 98 371, se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město – zde jako insolvenční správce dlužníka Jany Kunkové, v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2020, č. j. KSBR 40 INS 127/2020-B-10, vyzývá k předkládaní písemných (e-mailových) nabídek na odkup movitého majetku dlužníka, a to PC monitoru Samsung. Movitá věc je uskladněna v sídle insolvenčního správce (Praha 1), kde bude předána kupujícímu.

 

Prodej movité věci bude realizován zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou. Kupní cena bude uhrazena ve prospěch účtu majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se zpeněžením jdou k tíži kupujícího.

 

Nabídky lze předkládat k rukám insolvenčního správce na e-mailovou adresu rostislav.tomis@archainsolvence.cz nebo písemně na adresu sídla insolvenčního správce Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město.


Informace o zadavateli

Archa Insolvence v.o.s. lucie.doubkova@archainsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 16.05.2024 Celá ČR 15 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 21.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.04.2024 03.05.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!