Prodej movité věci – jídelní souprava

einsolvence@zizlavsky.cz

Prodej movité věci – jídelní souprava

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení MSPH 91 INS 24118 / 2016 dlužníka Romana Tellingera movitou  věc – jídelní souprava(stůl + 5 židlí), masiv.

 

Podmínky prodeje:
a) Prodej bude realizován za nejvyšší nabídku.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace po domluvě na emailu: snasel@zizlavsky.cz nebo tel. čísle 224 947 055.

Movité věci

10.05.2019
09.05.2020


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Související inzeráty