PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU – BOOM TISK spol. s r.o.

Cena: Neuvedena

Kraj: Celá ČR

Movité věci

11.01.2024
11.02.2024

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v.o.s., insolvenční správkyně dlužníka BOOM TISK spol. s r.o., IČO: 61679488 se sídlem Kolín – Sendražice, Ovčárecká 516, PSČ 280 02 (dále jen „dlužník“) nabízí k prodeji majetek sepsaný do majetkové podstaty Dlužníka a to:

 • movitý majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty Dlužníka ze dne 9.1.2024 pod pol. II. Movitý majetek, poř. č. 2 – 312 a poř.č. 314 – 436, zveřejněno pod KSPH 74 INS 12951/2023-B-25

Prodej je realizován dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v souladu se souhlasy věřitelského výboru a insolvenčního soudu v řízení KSPH 74 INS 12951/2023 u Krajského soudu v Praze.

Nabídky na odkoupení majetku je možné podávat písemně na adresu insolvenčního správce:

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v.o.s., Jáchymovská 41/73, 360 04 Karlovy Vary

nebo elektronicky na adresu: ares@insolvencekonkurzy.cz

nebo do DS ID: 68djpe7

Podmínky:

 • nejvyšší nabídce v Kč včetně DPH
 • úhrada kupní ceny na účet insolvenčního správce před podpisem kupní smlouvy

V předmětu zprávu musí být uvedeno „BOOM TISK spol. s r.o., číslo příslušné položky dle soupisu majetkové podstaty, nabízená kupní cena v Kč včetně DPH, celé jméno či název osoby podávající nabídku, adresa a kontaktní telefon a e-mail.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo žádnou z předložených nabídek neakceptovat.

Zpeněžovaný majetek se nachází v provozovnách dlužníka v obci Kolín.

Bližší informace:

www.boomtisk.cz

 

Informace o zadavateli

Petr Parůžek paruzek@insolvencekonkurzy.cz Jáchymovská 41/73, 360 04 Karlovy Vary

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2024 23.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 20.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!