Prodej movitého majetku (gastro zařízení, nábytku a dalšího vybavení hotelu)

Značka: KSPA 65 INS 12673/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Movité věci

28.04.2023
27.05.2023

Insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPA 65 INS 12673/2021 (dlužníka Hotel Rotter s.r.o.) movitý majetek, který dne 21.11.2021 sepsala pod položkou  č. 6 soupisu majetkové podstaty, tedy majetek specifikovaný v Příloze č.1 soupisu majetkové podstaty ze dne 21.11.2021 (viz. příloha)

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán jako soubor uvedeného majetku nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a zástupce věřitelů.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov do 20.5.2023.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  03.06.2023 18.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!