PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU – SKLADOVÉ ZÁSOBY – velkoobchod s potřebami pro zvířata- krmení, hračky

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Movité věci

24.06.2024
18.07.2024

Správce majetku nabízí  k odkupu níže uvedený majetek:

·Soubor movitého majetku – skladové zásoby (velkoobchod s potřebami pro zvířata- krmení, hračky)

Dle účetního seznamu se jedná o zboží v nákupní hodnotě 168 562,-Kč bez DPH.

Minimální kupní cena bude stanovena na 20% z účetní hodnoty tedy  33 712,-Kč bez DPH.

Soubor movitého majetku bude nabízen pouze jako celek.

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu spravcemajetku@seznam.cz, a to nejpozději do 18.07.2024 včetně.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „ Nabídka na odkup majetku – velkoobchod zverimex“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Pod inzercí je odkaz na seznam zboží.

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím předmětu zpeněžení hradí kupující;
-zájemce zřetelně označí, zda se jedná o nabídku kupní ceny vč. DPH nebo bez DPH;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-správce majetku si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Upozornění: Správce majetku si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Správce majetku Vojtěch Zdarsa spravcemajetku@seznam.cz Jihlava

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.07.2024 23.08.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!