Prodej movitých věcí – nářadí

Značka: MSPH 76 INS 2127/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

30.01.2024
29.02.2024

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2022, č. j. MSPH 76 INS 2127/2022-A-26, byl zjištěn úpadek dlužníka Jakuba Hejduka, RČ: 710226/0319, bytem Žerotínova 1509/51, 130 00 Praha – Žižkov (dále jen jako „dlužník“), prohlášen na majetek dlužníka konkurs a do funkce insolvenčního správce dlužníka byla ustanovena Hlista & Pril, v.o.s., IČ: 29059054, (dále také jen „Odvolaný insolvenční správce“). Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2022, č.j. MSPH 76 INS 2127/2022-B-24, soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o odvolání Odvolaného insolvenčního správce z funkce insolvenčního správce dlužníka a ustanovení společnosti Abeceda insolvence v.o.s., IČ: 14106841, se sídlem Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice (dále jen „insolvenční správce“) do funkce insolvenčního správce dlužníka.

Insolvenční správce tímto nabízí k prodeji mimo dražbu tyto movité věci – Nářadí – z majetkové podstaty dlužníka:

 • položka č. 15: hliníkové rozkládací schůdky (4 stupně)
 • položka č. 20: rokládací hliníkové schody (5 stupňů)
 • položka č. 31: šroubovák s bity Black&decker
 • položka č. 32: přenosná svítilna, 2 kusy
 • položka č. 33: ohmmetr
 • položka č. 56: baterka Cordless spotlight 2 000 000 candle power
 • položka č. 57: přenosný box černý s mixem nářadí a součástek
 • položka č. 77: popruh s ráčnou, 3 kusy
 • položka č. 78: sponkovačka novus j-18

Podmínky prodeje:

 • Prodej nejvyšší nabídce;
 • Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy;
 • Veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem nese kupující;
 • Insolvenční správce neposkytuje žádné prohlášení o stavu prodávaných věcí (prodává je „jak stojí a leží“) ani jakékoliv záruky za jakost;
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakýchkoli nároků pro zájemce, jakož i bez odůvodnění nabídku k prodeji zrušit;
 • Nabídky zasílejte insolvenčnímu správci poštou na adresu Abeceda insolvence v.o.s., Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice, emailem na adresu
  info@abc-insolvence.cz nebo do datové schránky ID DS: uvk2v86. Posuzovány budou pouze nabídky, které budou insolvenčnímu správci doručeny nejpozději do 29. 2. 2024.

Nabídka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje zájemce – jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště, emailový a telefonický kontakt;
 • Údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně a za jakou položku případně položky je nabídka učiněna;
 • Prohlášení, že zájemce bezvýhradně akceptuje podmínky prodeje;
 • Prohlášení, že zájemce není osobou uvedenou v ust. § 295 insolvenčního zákona, případně že mu byla udělena výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s uplatněním jejich nabídky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevracet zájemcům jejich nabídky nebo jakékoliv jejich součásti.

Insolvenční správce upozorňuje, že uzavření kupní smlouvy bude ještě podléhat schválení insolvenčním soudem a věřitelským orgánem.


Informace o zadavateli

info@abc-insolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.07.2024 23.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 20.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 10.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!