Prodej movitých věcí – průmyslové stroje a zařízení, nákladní automobil zn. IVECO

Značka: SI 68/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nádražní 289, 549 54 Police nad Metují

Kraj: Královehradecký kraj

Movité věci

02.05.2023
31.05.2023

Slezská insolvenční v.o.s., IČ: 08239428, se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, 736 01 Havířov jako insolvenční správkyně  dlužnice Ing. Aleny Křížové, bytem Pod Klůčkem 260, 549 54 Police nad Metují prodává v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  45 INS 22556/2020  movité věci uvedené v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. II/2,II/3, II/5 -II/18,II/21 – II/32. Soupis majetkové podstaty je přílohou tohoto inzerátu.

 

Prodej proběhne na základě pokynu zajištěného věřitele mimo dražbu za následujících podmínek:

 

 • každá jednotlivá movitá věc bude zpeněžena přímým prodejem za nejvyšší nabídku

 

 • minimální nabízená kupní cena za každou jednotlivou movitou věc bude minimálně ve výši 70% ceny dle znaleckého posudku č. 203-01/22 ze dne 21.11.2021 znalce Ing. Zdeňka Hamana (znalecký posudek je přílohou tohoto inzerátu)

 

 • v případě, že by byla učiněna nabídka na odkup všech strojů (nářadí) jako celku – tj. položek II/3, II/5 – II/18, II/21 – II/32, činila by minimální kupní cena 50% ceny zjištěné znalcem

 

 • kupní cena musí být uhrazena na zvláštním účtu majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy

 

Prohlídka movitých věcí se uskuteční ve dnech 24.5.2023 v 16:30 hod a 25.5.2023 v 15:30 hod. Zájemci o prohlídku nechť potvrdí svou účast na emailovou adresu insolvenční správkyně office@slezskainsolvencni.cz

 

Zájemci nechť doručí své cenové nabídky na výše uvedený email nejpozději do 31.5.2023.

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!