PRODEJ NÁBYTKOVÉHO KOVÁNÍ

Značka: KSOL 16 INS 10346/2022

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

05.06.2023
08.11.2023

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 12. října 2022, č.j. KSOL 16 INS 10346/2022-A-39, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka MB DOMUS SE, IČO 24244384, se sídlem Družstevní 402, 753 01 Hranice („Dlužník“), současně na majetek Dlužníka prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil FARADAY v.o.s., IČO 26790866, se sídlem Vydmuchov 707/20, 733 01 Karviná – Fryštát („FARADAY v.o.s.“). Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 8. listopadu 2022, č.j. KSOL 16 INS 10346/2022-B9, insolvenční soud v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů („InsZ“), odvolal FARADAY v.o.s. z funkce insolvenčního správce a v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 InsZ novým insolvenčním správcem ustanovil společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO 03296636, se sídlem Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha, jejímž jménem funkci insolvenčního správce vykonává Ing. Jiří Hanák, ohlášený společník („Insolvenční správce“).

Insolvenční správce nabízí k prodeji na základě pokynu zajištěného věřitele Geis CZ Air+Sea s.r.o., IČO 27211762, se sídlem Ejpovice, Zemská 211, PSČ 337 01 zajištěný movitý majetek a to konkrétně:

 Item No. Product name Quantity Unit Amount
2102.250 F style drawer slide 2 000 sets 890,00 USD
2102.350 F style drawer slide 72 000 sets 41 688,00 USD
2102.400 F style drawer slide 2 000 sets 1 254,00 USD
2102.450 F style drawer slide 2 000 sets 1 440,00 USD

Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

 • prodej bude realizován mimo dražbu zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou,
 • kupní cena a osoba kupujícího bude schválena zajištěným věřitelem
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

V příloze tohoto inzerátu naleznete dodací list a fakturu.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu prodej@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Přílohy:

Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!