Prodej nemovité věci z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

08.09.2022
10.10.2022

Usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 17.9.2020, č.j. KSOL 10 INS 16522/2020-A-6, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníků, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSOL 10 INS 16522/2020-B-4.

Položka č. 1 oddílu I – pozemek parc. č. St. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 593 m2, jehož součástí je stavba Mikuleč, č.p. 22, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 138/1,poezemek parc. č. 152, zahrada, o výměře 1469 m2, pozemek parc. č. 156, trvalý travní porost, o výměře 399 m2, pozemek parc. č. 157/1, zahrada, o výměře 453 m2, pozemek parc. č. 157/2, zahrada, o výměře 108 m2, pozemek parc. č. 158, zahrada, o výměře 249 m2, pozemek parc. č. 1984, ostatní plocha, o výměře 60 m2 a pozemek parc. č. 256, ostatní plocha, o výměře 361 m2.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedené nemovitosti lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSOL 10 INS 16522/2020 – nabídka


Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!