Prodej nemovitého majetku obec Šaplava a Smidary

Značka: KSLB 87 INS 20489/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

09.09.2021
11.10.2021

Insolvenční správce Archa Insolvence v. o. s., IČ 055 98 371, se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město – zde jako insolvenční správce dlužníka Jany Filandové, v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 01. 09. 2021, č. j. KSLB 87 INS 20489/2017-B-24, vyzývá k předkládání písemných (e-mailových) nabídek na odkup nemovitého majetku dlužníka, a to:

položka č. 1 soupisu majetkové podstaty: spoluvlastnický podíl dlužnice ve výši id. 1/6 vzhledem k celku na pozemku parc. č. st. 3 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Šaplava č. p. 11. rodinný dům, na pozemku parc. č. 3/1 – zahrada, na pozemku parc. č. 58 orná půda, na pozemku parc. č. 65 – orná půda a na pozemku parc. č. 151 – orná půda, vše zapsáno na LV 17 pro k. ú. Šaplava, obec Šaplava, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové;

položka č. 2 soupisu majetkové podstaty: spoluvlastnický podíl dlužnice ve výši id. 1/6 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 548/23 – trvalý travní porost, zapsáno na LV 222 pro k. ú. Smidary, obec Smidary, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.

Prodej nemovitých věcí bude realizován jako celek zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou, nejméně ve výši 229.200 Kč. Kupní cena bude uhrazena ve prospěch účtu majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se zpeněžením jdou k tíži kupujícího.

Nabídky lze předkládat do 11. 10. 2021 k rukám insolvenčního správce na e-mailovou adresu rostislav.tomis@archainsolvence.cz nebo písemně na adresu sídla insolvenčního správce Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Kontaktní telefon 606 022 133.

Informace o zadavateli

nikola.dimitrovova@archainsolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.09.2021 29.10.2021 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2021 06.10.2021 Moravskoslezský kraj
  Olomoucký kraj
  1150000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.09.2021 27.10.2021 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.09.2021 31.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!