PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM POD SP. ZN. KSHK 70 INS 18419/2021

Značka: KSHK 70 INS 18419 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

24.12.2023
14.01.2024

Insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 70 INS 18419/2021 (dlužníka Zemědělské družstvo Český ráj Všeň v likvidaci) k prodeji nemovitý majetek, který dne 25.9.2023 sepsala pod položkou č. 9  do soupisu majetkové podstaty, a to:

Nadzemní vedení VN, které mimo jiné vede přes pozemky parc. č. 702/1 a 708/12 k trafostanici, která se nachází na pozemku parc. č. 702/3, vše v katastrálním územní Daliměřice v obci Turnov (vedení v rozsahu od podpěrného bodu č. 5 po kotevní izolátory trafostanice SM_0947)

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů a soudu.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov do 14.1.2024.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!