Prodej nemovitostí (pozemků a vodní plochy) zapsaných na LV č. 1337 pro k.ú. Archlebov a LV č. 2381 pro k.ú. Ždánice

Značka: KSBR 32 INS 21303 / 2019

Cena: 415.000,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

30.07.2021
12.08.2021

ALFA insolvenční v.o.s. se sídlem Olšany u Prostějova 462, 798 14  Olšany u Prostějova, insolvenční správce dlužníka: Ladislav Kučera, nabízí prodejem mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka následující majetek:

Nemovitosti (pozemky a vodní plocha) zapsané na LV č. 1337 pro k.ú. Archlebov a LV č. 2381 pro k.ú. Ždánice

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce.

Podmínky prodeje:

 • Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce,
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny,
 • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • Náklady související se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit na adresu ALFA insolvenční v.o.s.,, insolvenční správce, Olšany u Prostějova 462, 798 14 Olšany u Prostějova, příp. elektronicky na adresu podatelna@alfains.cz, či do datové schránky insolvenčního správce id8yyfh nejpozději do 12. 08. 2021.

Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!