Prodej nemovitostí v k.ú. Zádveřice

Značka: SI 9/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

02.12.2022
03.01.2023

Slezská insolvenční v.o.s., se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov, IČ 08239428 jako ins. správce dlužnice Andrey Gálové v rámci ins. řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 32 INS 934/2022  nabízí k prodeji mimo dražbu dva soubory nemovitostí:

1/

– pozemek parc.č. 649/3 – lesní pozemek
– pozemek parc. č. 2008/14 – lesní pozemek
– pozemek parc. č. 2078/5 – ostatní plocha

vše v k.ú. Zádveřice, obec Zádveřice – Raková, okres Zlín, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín na LV 1342

2/

 -pozemek parc. č. 2049/4 – lesní pozemek
– pozemek parc. č. 2050/2 – orná půda
– pozemek parc. č. 2051/2 – ostatní plocha
– pozemek parc. č. 2051/4 – ostatní plocha
– pozemek parc. č. 2052/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st. , stavba stojí na pozemku p.č. 2052/2
– pozemek parc. č. 2059/18 – lesní pozemek

vše v k.ú. Zádveřice, obec Zádveřice – Raková, okres Zlín, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín na LV 1342

Nabídky je třeba doručit písemně do sídla insolvenčního správce nebo emailem na adresu office@slezskainsolvencni.cz nejpozději do 3.1.2023. Insolvenční správce si vyhrazuje odmítnout veškeré zaslané nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!