Prodej nemovitosti v obci Klimkovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

17.12.2021
03.01.2022

Insolvenční správce dlužníka Libora Krče, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 8782/2018

zahajuje výběrového řízení o nejvyšší nabídku na koupi nemovitostí:

 • parc..č. 2762/90 o výměře 17 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. 2792/90, a
 • parc..č. 2768/89, o výměře 383 m2, zahrada, k.ú. Klimkovice,

to vše zapsáno na LV č. 1664 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 3.1.2022 do 15:00 písemně na e-mailové adrese: kancelar@in-spravce.cz

Nabídky nechť jsou v předmětu e-mailové zprávy označené “NABÍDKA KRČ”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!