Prodej nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

18.01.2024
18.03.2024

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.10.2015, č.j. KSCB 25 INS 15111/2015–A–12, byl zjištěn úpadek dlužníka, na majetek dlužníka prohlášen konkurs a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., se sídlem Praha, Opatovická 159/17, PSČ 110 00, Okres Praha.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 4 soupisu majetkové podstaty Dlužníka.

Položka č. 4 – pozemek parc. č. 1881/46, lesní pozemek, o výměře 18 m2 a pozemek parc. č. 1905/6, trvalý travní porost, o výměře 12 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Kamenice nad Lipou, obec Kamenice nad Lipou, na LV 2062.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Předmět prodeje je prodáván tak jak stojí a leží.

Nabídku na odkup výše uvedeného spoluvlastnického podílu lze také do dne 18.3.2024 zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.czs uvedením předmětu: KSCB 25 INS 15111/2015 – nabídka.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!