Prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 459 v k.ú. Stará Oleška, obci Huntířov, okres Děčín

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

25.01.2024
20.02.2024

Prodej nemovitosti dlužníka z majetkové podstaty dlužníka: Josef Klausinsolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSUL 85 INS 23140/2021

Jedná se majetek:

 • Prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 459 v k.ú. Stará Oleška, obci Huntířov, okres Děčín.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: info@mtn-insolvence.cz nebo do datové schránky ins. správce 2wuupvw nebo v listinné podobě poštou – adresa: MTN-Insolvence v.o.s., Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3

Podmínky prodeje:

 1. Prodej zájemci s  nejvyšší nabídnutou kupní cenou, min. cena je určena znaleckým posudkem 500.000,- Kč.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „prodej Stará Oleška, IŘ Klaus“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku kupní ceny.
 3. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.
 4. Kupující hradí správní poplatek na návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

MTN-Insolvence v.o.s., insolvenční správce


Přílohy:

Informace o zadavateli

MTN Insolvence info@mtn-insolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!