Prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 791, k.ú. SLATINKY, OKRES PROSTĚJOV z majetkové podstaty dlužníka PaedDr. Karla Šťastného, sp. zn. KSBR 29 INS 16602 / 2012

Značka: KSBR 29 INS 16602 / 2012

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

30.09.2022
15.11.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji pozemky p. č. 1059, 1478, 1495, 1496 (vše orná půda), zapsáno na LV č. 791, k.ú. Slatinky v okresu Prostějov.

Jedná se o nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka PaeDr. Karla Šťastného, sp. zn. KSBR 29 INS 16602 / 2012 v oddílu č. I. Nemovitý majetek pod položkou č. 8. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Insolvenční správce zároveň upozorňuje, že na pozemcích vázne pacht, předmětné pozemky jsou nabízeny včetně tohoto pachtu, který je sjednaný na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet vždy od 1. 10. příslušného roku.

Prodej probíhá za podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/ nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující;

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi pozemků – Karel Šťastný”. Nabídky zasílejte nejpozději do 15.11.2022. Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!