Prodej nemovitých věcí v k.ú. Dolní Chrášťany, Chvalovice u Netolic, Lužice u Netolic a Horní Chrášťany

Značka: KSCB 28 INS 11345/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

25.09.2023
30.11.2023

Insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA, v rámci insolvenčního řízení dlužníků Václava Peška a Boženy Peškové, které je vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 11345/2022, nabízí k prodeji níže uvedené nemovité věci zapsané v soupise majetkové podstaty dlužníků. Konkrétně:

 • pozemek p.č. 439/4, zahrada, o výměře 282 m2 , způsob ochrany zemědělský půdní fond,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, na listu vlastnictví č. 81 pro katastrální území Dolní Chrášťany a obec Lhenice

 

 • pozemek p.č. st. 21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 492 m2 , jehož součástí je stavba Dolní Chrášťany, číslo popisné 20, rodinný dům,
 • pozemek p.č. st. 54, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2 , způsob využití zbořeniště, – pozemek p.č. 439/3, zahrada, o výměře 353 m2 , způsob ochrany zemědělský půdní fond,
 • pozemek p.č. 439/7, zahrada, o výměře 14 m2 , způsob ochrany zemědělský půdní fond, – pozemek p.č. 1061, zahrada, o výměře 6 251 m2 , způsob ochrany zemědělský půdní fond,
 • pozemek p.č. 1103, lesní pozemek, o výměře 3 376 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • pozemek p.č. 1109, lesní pozemek, o výměře 1 590 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • pozemek p.č. 1194, lesní pozemek, o výměře 3 021 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, – pozemek p.č. 1230, lesní pozemek, o výměře 2 610 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • pozemek p.č. 1291, lesní pozemek, o výměře 2 609 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • pozemek p.č. 1295, lesní pozemek, o výměře 2 838 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • pozemek p.č. 1311, lesní pozemek, o výměře 5 287 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • pozemek p.č. 1326, lesní pozemek, o výměře 1 525 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • pozemek p.č. 1344, lesní pozemek, o výměře 4 576 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, na listu vlastnictví č. 35 pro katastrální území Dolní Chrášťany a obec Lhenice,

 

 • pozemek p.č. 117/22, ostatní plocha, o výměře 177 m2 , způsob využití neplodná půda,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, na listu vlastnictví č. 235 pro katastrální území Chvalovice u Netolic a obec Chvalovice,

 

 • pozemek p.č. 456/116, lesní pozemek, o výměře 636 m2 , způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, na listu vlastnictví č. 235 pro katastrální území Lužice u Netolic a obec Lužice,

 

 • pozemek p.č. 29/5, orná půda, o výměře 190 m2 , způsob ochrany zemědělský půdní fond,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, na listu vlastnictví č. 35 pro katastrální území Horní Chrášťany a obec Lhenice,

 

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři správce, popř. na e-mailu: advokat@foll.cz a tel. čísle: 773 773 030.

Výše uvedené nemovité věci budou prodány nejvýhodnější nabídce.

Správce si zároveň vyhrazuje právo neakceptovat žádnou z došlých nabídek.

Informace o zadavateli

Robert Foll advokat@foll.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!