Prodej nemovitých věcí v k. ú. Polom, okres Přerov

Značka: KSOS 22 INS 9465 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

19.01.2023
15.02.2023

Forteslegal insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka Bedřiška Vitásková, Spisová značka: KSOS 22 INS 9465 / 2022 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Rodné číslo / Datum nar.: 555628/1632 / 28.06.1955, Bydliště: Ostrava – Moravská Ostrava, Gen. Píky 2887/10, PSČ 702 00, Okres Ostrava, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to:

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/24 na pozemku parc. č. 647, spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/24 na pozemku parc. č. 644/1, spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/336 na pozemcích parc. č. 1282, 1285, 1288, 1291, spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/24 na pozemku parc. č. 1375, spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/24 na pozemcích parc. č. 1372, 1373, 1374, spoluvlastnického podílu ve výši id. 14/336 na pozemcích parc. č. 644/2, spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/336 na pozemcích parc. č. 1281, 1639, spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/336 na pozemku parc. č. 1292, spoluvlastnického podílu ve výši id. 14/336 na pozemcích parc. č. 1214, 1628, 1629, spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/24 na pozemku parc. č. 1370, spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/24 na pozemcích parc. č. 1280, 1295, spoluvlastnického podílu ve výši id. 14/336 na pozemcích parc. č. 172/1, 172/2, 1293, 1369 v obci Polom, okres Přerov, katastrální území Polom, spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/24 na pozemku parc. č. 185/5 v obci Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov, katastrální území Hranické Loučky.

 

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek:

– mimo dražbu přímým prodejem,

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 240 000,- Kč,

– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat.

Pro bližší informace (písemně nebo elektronicky):

e-mail: ir@forteslegal.cz
adresa: Vranovská 45/1, 614 00 Brno

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 15.02.2023, nabídky podávejte prostřednictvím e-mailu ir@forteslegal.cz.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!