Prodej nemovitých věcí v katastrálním území Vikantice

Značka: 15 Cm 230/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

16.10.2021
31.12.2021

Likvidátor společnosti Grafitové doly Staré Město, a.s. „v likvidaci“, IČO: 646 19 583, se sídlem Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava nabízí v rámci likvidace společnosti Grafitové doly Staré Město, a.s. „v likvidaci“ k prodeji níže uvedený majetek:

(i) pozemek parc.č. St. 194, zastavěná plocha a nádvoří, vč. budovy bez čp./če., jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. St. 194,

(ii) pozemek parc.č. 485/2, ostatní plocha,

(iii) pozemek parc.č. 485/3, ostatní plocha,

(iv) pozemek parc.č. 485/4, ostatní plocha a

(v) pozemek parc.č. 485/5, ostatní plocha,

vše nacházející se v kat. území Vikantice, obec Vikantice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 53 vedeném Kat.úřadem pro Olomoucký kraj, Kat.pracoviště Šumperk (dále jen vše společně jako „Nemovitosti“),

a to za níže uvedených podmínek:

– prodej nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s prodejem a převzetím předmětu prodeje nese kupující,

– uzavření kupní smlouvy může podléhat souhlasu dalších subjektů,

– likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku ze strany zájemců o koupi.

 

V souvislosti s případným prodejem shora uvedených Nemovitostí dále upozorňuji na následující skutečnosti:

(i) V budově bez čp./če., jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. St. 194, zastavěná plocha a nádvoří, je skladován nebezpečný odpad (mělo by se jednat zejména o kadmiové kaly);

(ii) Ve vztahu ke všem shora uvedeným Nemovitostem je evidováno množství omezení vlastnického práva, která jsou zapsána v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví (jedná se v prvé řadě o zástavní právo smluvní, zástavní práva z rozhodnutí správního orgánu a zástavní práva exekutorská a dále zejména o poznámky o zahájených exekučních řízeních a vydaných exekučních příkazech k prodeji Nemovitostí).

Vaše případné nabídky prosím zasílejte nejpozději do 31.12.2021 e-mailem na e-mailovou adresu: martin.michalsky@btmlegal.cz nebo písemně na adresu Mgr. Martin Michalský, Jurečkova 643/20, 702 00, Ostrava. Do předmětu Vaší nabídky prosím uvádějte „Nabídka na odkoupení nemovitých věcí společnosti Grafitové doly Staré Město, a.s. „v likvidaci“.

Informace o zadavateli

Martin Michalský martin.michalsky@btmlegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.03.2023 28.04.2023 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.03.2023 30.06.2023 Olomoucký kraj 1350000 Kč Nejvyšší nabídka
  27.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!