Prodej obchodní podílu 100 % Alusolid s.r.o. a pohledávky

kopecka@prokonzulta.cz

Prodej obchodní podílu 100 % Alusolid s.r.o. a pohledávky

Jedná se o obchodní podíl 100 % Alusolid s.r.o., IČO: 50232622, se sídlem Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra a o pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ze dne 19.12.2016, uzavřenou mezi obchodní společnosti Agroholding Racov a.s., IČO: 04880463, sídlem Racov 58, Staré Sedlo jako úvěrující stranou a obchodní společností Alusolid s.r.o., IČO 50232622, sídlem Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, coby stranou úvěrovanou. Předmětem této smlouvy byl závazek společnosti Agroholding Racov a.s. poskytnout úvěrované straně peněžní prostředky prostřednictvím úvěrového rámce až do výše 3.000.000 EUR a závazek obchodní společnosti Alusolid s.r.o., vrátit poskytnuté peněžní prostředky spolu s ujednaným úrokem straně úvěrující.
Termín pro podání nabídek končí dnem 30.04.2021 ve 12:00 hod. Minimální nabídková cena není stanovena. Pro účast ve výběrovém řízení je požadována kauce ve výši 500 000Kč. Více informací na stránkách společnosti www.prokonzulta.cz.

kontaktní osoba Mgr. Josef Machů, e-mail: machu@prokonzulta.cz, 605 808 600.

Značka:

21PP000026

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát


Informace o zadavateli

kopecka@prokonzulta.cz

Související inzeráty