prodej obchodních podílů z majetku DIRTY GIGA s.r.o. v likvidaci

Značka: 230274

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Finanční majetek

25.09.2023
31.10.2023

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce, se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300/75, jako likvidátor soudem zrušené obchodní společnosti DIRTY GIGA s.r.o. v likvidaci, IČ 03195449  se sídlem Plzeňská 429/245, Praha 5, nabízí z majetku této společnosti úplatný převod podílů ve společnostech

iXRIDER BIKES s.r.o. IČO 08921901, obchodní podíl 100%

Obříství Development s.r.o., IČO: 29024781, obchodní podíl 50%

ObD Alfa 185 s.r.o., IČO: 05307015, obchodní podíl 50%

ObD Alfa 186 s.r.o., IČO: 05308224,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 189 s.r.o., IČO: 05308232,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 194 s.r.o., IČO: 05308241,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 198 s.r.o., IČO: 05308259,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 205 s.r.o., IČO: 05308267,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 206 s.r.o., IČO: 05308275,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 214 s.r.o., IČO: 05308283,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 222 s.r.o., IČO: 05308291,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 226 s.r.o., IČO: 05308305, obchodní podíl 50%

ObD Alfa 228 s.r.o., IČO: 05308321,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 229 s.r.o., IČO: 05308330,obchodní podíl 50%

ObD Alfa 230 s.r.o., IČO: 05308348.obchodní podíl 50%

Převod podílu na osobu, která není společníkem společnosti  je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti dle § 208 ZOK; Cena za převod musí být uhrazena před podpisem smlouvy. Zakladatelské listiny těchto společností, jakož dostupná dokumentace, jsou uloženy ve Sbírce listin veřejného rejstříku. Nabídky na uzavření smluv o převodu podílu s uvedením ceny (za každý podíl jednotlivě) zasílejte písemně, doporučenou poštou, na adresu likvidátora, obálky označte nápisem „DIRTY GIGA“. Uzávěrka nabídek je 31. října 2023 ve 12 hodin; k později doručeným nabídkám nebude přihlédnuto; v této lhůtě musí být nabídky doručeny likvidátorovi. Likvidátor si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli zrušit a/nebo odmítnout kteroukoli nebo všechny nabídky. Podrobnosti k nabídce si lze vyžádat u likvidátora mailem na adrese pavel@cizkovsky.cz; likvidátor však nedisponuje jinými listinami, než které jsou dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku na www.justice.cz.

JUDr. Pavel Čížkovský, likvidátor

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  29.11.2023 15.12.2023 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.11.2023 20.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!