Prodej obchodních podílů z majetku dlužníka BATIST Medical Holding a.s. – spis. zn. MSPH 89 INS 346 / 2023

Značka: MSPH 89 INS 346 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

15.09.2023
02.10.2023

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1 (též jen „Insolvenční správce“), insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka, společnosti BATIST Medical Holding, a. s., IČO:  072 33 370, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 84 (též jen „Dlužník“), vedeném u Městského soudu v Praze (též jen „Insolvenční soud“) pod sp. zn.: MSPH 89 INS 346 / 2023 (též jen „Insolvenční řízení“) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení (též jen „Výběrové řízení“) na výběr zájemce, na kterého budou za podmínek uvedených v příloze převedeny dále specifikované obchodní podíly Dlužníka.

Předmětem Výběrového řízení je prodej věcí movitých z majetku Dlužníka:

 • 100 % obchodní podíl Dlužníka ve společnosti Batist Medical Portugal, Unipessoal Lda, VAT č. 508 592 909, se sídlem Rua de Cidres 1473, 4455-442 Perafita, Matosinhos, Portugalsko;
 • 100 % obchodní podíl ve společnosti Batist Medical Espanha, SLU, VAT č. B70405923, se sídlem C/Marie Curie No. 5. Efidico Alfa, 4a Planta Oficina 4.8., 28521 Rivas (Madrid), Španělsko.

Podmínky výběrového řízení:

Uchazeč není v úpadku, nebo na majetek Uchazeče nebylo ke Dni vyhlášení Výběrového řízení ve smyslu odst. 8.1. Podmínek zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, nebo nebylo o jeho úpadku soudem rozhodnuto v posledních 5 letech přede dnem, kterým jsou níže datovány Podmínky, nebo ve vztahu k Uchazeči nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí v téže době na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu;

 • Uchazeč není v úpadku, nebo na majetek Uchazeče nebylo ke Dni vyhlášení Výběrového řízení ve smyslu odst. 8.1. Podmínek zahájeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, nebo nebylo o jeho úpadku soudem rozhodnuto v posledních 5 letech přede dnem, kterým jsou níže datovány Podmínky, nebo ve vztahu k Uchazeči nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí v téže době na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu;
 • Uchazeč, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci (dobrovolné, či nucené), ani vůči němu není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu;
 • Uchazeč ani žádná jiná osoba ve vztahu k Uchazeči definovaném v § 295 insolvenčního zákona není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle § 295 insolvenčního zákona.
 • Na majetek Uchazeče není vedena exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) nebo výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) nebo na jeho majetek není vedeno obdobné řízení dle zahraniční právní úpravy.

Uchazeč, který bude mít zájem o účast ve výběrovém řízení a o nabytí Předmětu prodeje, předloží přihlášku k účasti ve Výběrovém řízení spolu s nabídkou kupní ceny ve lhůtě do 02. 10. 2023 16:00, tj. do Dne otevření Nabídek, podle přiložených Podmínek výběrového řízení.

Přílohou inzerce jsou:

 • Podmínky výběrového řízení na prodej obchodních podílů z majetku společnosti BATIST Medical Holding, a. s.

Veškerá komunikace určená insolvenčnímu správci bude doručována na níže uvedenou adresu:

Adresa: AZAM-insolvence, v. o. s., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha

k rukám: Mgr. Bc. Jana Maška

telefon: 226 217 160

E-mail: info@azaminsolvence.cz

O výsledku vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce každého ze zájemců následně informovat.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.11.2023 07.12.2023 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.11.2023 07.12.2023 Celá ČR 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!