Prodej obchodních podílů

Značka: 220334

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

16.09.2022
31.10.2022

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce, se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300/75, jako likvidátor soudem zrušené obchodní společnosti Stratco s.r.o. v likvidaci, IČ: 275 83 562, se sídlem Musílkova 1311/5d, Košíře, 150 00 Praha 5, nabízí z majetku této společnosti úplatný převod podílu ve společnostech
Lumír Sokol – správa majetku, s.r.o., IČ 27821005 (obchodní podíl o velikosti 10%)

Lumír Sokol, s.r.o., IČ 27595285 (obchodní podíl o velikosti 10%)

FAVOUR Czech s.r.o., IČ 28440455 ( (obchodní podíl o velikosti 10%)

Převod podílu na osobu, která není společníkem společnosti  je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti; zbylý společník má  podle společenské smlouvy předkupní právo. Cena za převod musí být uhrazena před podpisem smlouvy. Zakladatelské listiny těchto společností, jakož dostupná dokumentace, jsou uloženy ve Sbírce listin veřejného rejstříku. Nabídky na uzavření smluv o převodu podílu s uvedením ceny zasílejte písemně, doporučenou poštou, na adresu likvidátora, obálky označte nápisem „Stratco“. Uzávěrka nabídek je 17. října 2022 ve 12 hodin; k později doručeným nabídkám nebude přihlédnuto; v této lhůtě musí být nabídky doručeny likvidátorovi. Likvidátor si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli zrušit a/nebo odmítnout kteroukoli nebo všechny nabídky.

JUDr. Pavel Čížkovský, likvidátor

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 15.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!