Prodej obchodního podílu

kucera@ak-edelmann.cz

Prodej obchodního podílu

Insolvenční správce dlužníka ČEIS Praha a.s., IČ:27087352, se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice, vedené pod sp.zn. KSPH 71 INS 10781/2017 nabízí k prodeji obchodní podíl dlužníka ve výši 50%  ve společnosti Gourmand, s.r.o., IČ:27153428, se sídlem U Družstva Práce 1483/90, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100335, který odpovídá zcela splacenému vkladu v částce 100.000,00 Kč (dále též jen “obchodní podíl”), a to nejvyšší nabídce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, IS si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky. Obchodní podíl byl v minulosti oceněn dle odborného vyjádření soudního znalce Ing. Pavla Dytrycha, který tuto stanovil částkou 55.000,00 Kč (viz přiložený dokument – odborné vyjádření).

Nabídky zasílejte nejpozději do 31.5.2020 k rukám insolvenční správce Mgr. Milana Edelmanna, Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5 nebo emailem na edelmann@ak-edelmann.cz

Značka:

KSPH 71 INS 10781/2017

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Finanční majetek

30.04.2020
30.04.2021


Informace o zadavateli

edelmann@ak-edelmann.cz

Související inzeráty