Prodej obchodního podílu 44% BRU & KILS s.r.o., IČ 06078168,

Značka: I. 500

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

05.03.2023
15.04.2023

Insolvenční správkyně dlužníka PhDr. Stanislav Schneeweis, nar. 27.5.1960, bytem Vladislavova 1388/6, 110 00 Praha 1, ve věci vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 93INS 1224/2020, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to:

 • obchodní podíl 44% BRU & KILS s.r.o., IČ 06078168, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Bližší informace budou poskytnuty na základě žádosti. Žádosti o zaslání dokladů zasílejte na jaskova@akjaskova.cz

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 15.4.2023, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení:   obchodní podíl BRU & KILS s.r.o

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.03.2023 15.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 07.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 17.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 17.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!