Prodej obchodního podílu z majetkové podstaty

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

06.09.2023
10.10.2023

Insolvenční správce, Insolvenční společnost v.o.s. v likvidaci, IČ: 045 06 227, Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, ustanovený v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Dočekal Zdeněk, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 31 INS 11420 / 2021, nabízí k úplatnému postoupení obchodní podíl dlužníka sepsaný do majetkové podstaty dlužníka – obchodní podíl ve výši 40% v obchodní společnosti Voschodoil s.r.o.,  IČ 06832512, Milady Horákové 324/16, Zábrdovice, 602 00 Brno.

Společnost údajně disponuje platnou licencí na těžbu ropy v ruské republice Dagestán. Dokumenty, v originálním znění, které má k uvedenému insolvenční správce k dispozici jsou přílohou této nabídky. Insolvenční správce nenese odpovědnost za pravost a obsah dokumentů.

Obchodní podíl dlužníka činí 40%

Podmínky výběrového řízení:
– Předmětný majetek bude prodána nejvyšší podané nabídce. Minimální nabídka je stanovena částkou 40.000,- Kč;
– Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.

Nabídky je možné podat nejpozději do 10.10.2023. Za platné nabídky budou považovány ty nabídky, které budou podány
do výše uvedeného termínu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Klára Kořenová
email: korenova@insolvencnispolecnost.cz
tel. 773 188 301


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.11.2023 07.12.2023 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.11.2023 07.12.2023 Celá ČR 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!