Prodej OBCHODNÍHO PODÍLU z majetkové podstaty společnosti v insolvenci ENGADA Europe a.s.

office@akvoda.cz

Prodej OBCHODNÍHO PODÍLU z majetkové podstaty společnosti v insolvenci ENGADA Europe a.s.

Majetek společnosti na prodej – ENGADA Europe a.s.

JUDr. Jiří Voda, LL.M., insolvenční správce dlužníka ENGADA Europe a.s.,Vejprnická 1048/53, Plzeň 3, IČ: 28201914, ustanovený usnesením Krajského soudu v Plzni KSPL 51 INS 2598/2017 – A – 38 ze dne 26.2.2019, zpeněžuje a nabízí ke koupi níže uvedený majetek dlužníka:

 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA Power, s.r.o. v likvidaci, IČ 27380629 vedený u Krajského soudu v Plzni C 18507, vklad 200.000,- Kč, splaceno 200.000,- Kč.
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA KPS, s.r.o., IČ 27080048 vedený u Krajského soudu v Plzni C 24397, vklad 200.000,- Kč, splaceno 200.000,- Kč.
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA FVE Jeníkov, s.r.o., IČ 29007518 vedený u Krajského soudu v Plzni C 24351, vklad 200.000,- Kč, splaceno 200.000,- Kč.
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA Czech IV, člen koncernu, a.s., IČ 27364917 vedený u Krajského soudu v Plzni B 1467, vklad 2.000.000,- Kč, splaceno 2 000.000,- Kč.
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA Czech II, člen koncernu, s.r.o. v likvidaci, IČ 27943003 vedený u Krajského soudu v Plzni C 24108, vklad 200.000,- Kč, splaceno 200.000,- Kč.
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA Czech I, člen koncernu, s.r.o., IČ 27942970 vedený u Krajského soudu v Plzni C 24139, vklad 2.000.000,- Kč, splaceno 2 000.000,- Kč.
 • Obchodí podíl 100% ve společnosti ENGADA ROMANIA S.R.L., fiscal code: RO 18821645 se sídlem Bucuresti Sectorul 3, Bucuresti
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA Slovakia, s.r.o., IČO 35941014 se sídlem Ventúrska 12, Bratislava 811 01
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA BULGARIA EOOD
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA BULGARIA Investment
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti ENGADA UK Limited
 • Obchodní podíl 100% ve společnosti Mainline Development EE
 • Obchodní podíl 7% ve společnosti Taawin, s.r.o.
 • Obchodní podíl 50% ve společnosti Golf & Leisure

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena s osobou nabízející nejvyšší cenovou nabídku;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– veškeré náklady spojené se změnou údajů v obchodním rejstříku hradí kupující.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Lhůta pro podávání nabídek: 5.8.2019 do 17:00 hod. Nabídka je včas podána, jestliže v uvedené době dojde do uvedené e-mailové schránky.

Nehmotný majetekPodniky

01.07.2019
30.06.2020


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Související inzeráty