Prodej obrazu – autor František Škrabánek

machova@insolvencyproject.cz

Prodej obrazu – autor František Škrabánek

 V rámci insolvenčního řízení dlužníků Stanislava a Karel Vyplašilovi, sp.zn. KSCB 46 INS 11944/2019, nabízíme k prodeji movitý majetek:

       Obraz od známého autora Františka Škrabánka. Velikost 90 x 100 cm

Malíř se narodil 7. 8. 1901 v Humpolci, byl žákem krajinářské školy Engelmüllerovy. Je malíř krajinář, zejména zimní přírody. Vystavuje v Rubešově galerii v Praze.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: pouchla@insolvencyproject.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Vyřizuje: Mgr. Irena Pouchlá
Tel: 778 545 284

Pozn: Věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Movité věci

10.03.2020
10.03.2021


Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. spacirova@insolvencyproject.cz

Související inzeráty