Prodej ochranné známky

spravce@zidkova.com

Prodej ochranné známky

Insolvenční správkyně dlužníka RYKO spol. s r.o. v likvidaci,  JUDr. Lenka Žídková, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty:

  1. Ochranná známka registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 170194, majetek sepsán v soupisu majetkové podstaty jako položka o1

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

  • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
  • veškeré náklady spojené s přeregistrací hradí kupující,
  • předmět prodeje se prodává bez záruky za případně vady v místě, kde se nachází

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 23. 8. 2019

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com nebo poštou na adresu JUDr. Lenka Žídková, insolveční správkyně, Slezská 11, 120 00

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Nehmotný majetek

23.07.2019
22.07.2020


Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Související inzeráty