Prodej ochranné známky keepline

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

01.12.2021
04.01.2022

INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ DLUŽNÍKA KEEPLINE S.R.O., IČ 27877167, SE SÍDLEM U PRŮHONU 773/12, 170 00 PRAHA 7, Č.J. VE VĚCI VEDENÉ MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE POD SP. ZN. MSPH 93 INS 12284/2018, VYHLEDÁVÁ ZÁJEMCE O KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA SEPSANÉHO V SOUPISE MAJETKOVÉ PODSTATY, A TO:

ochranná známka keepline, zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví, číslo přihlášky 449669, číslo zápisu: 294315, druh slovní grafická, obnovena do 2.7.2027. Seznam výrobků a služeb: CS: (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd) tiskařské typy, štočky, (20)nábytek, , zrcadla, rámy, výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostice, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, (35) propagační činnost, reklama, pomoc pří řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, (40) zpracování materiálů, (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Náhled ochranné známky na vyžádání.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 4.1.2022 ,a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč a nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz.

V nabídce musí být uvedeno označení: Ochranná známka keepline

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení Ochranná známka keepline, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

V případě dotazů kontaktujte: 776 01 25 73.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2023 27.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.03.2023 31.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.02.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!