Prodej osobního automobilu VW Golf

holy@akpetrvorisek.cz

Prodej osobního automobilu VW Golf

JUDr. Lukáš Holý, insolvenční správce dlužníka SATREZIDENC spol. s r.o. (sp. zn. KSPL 66 INS 17566/2019), oznamuje vyhlášení veřejné spoutěže o nejvýhodnější nabídku na výběr zájemce o koupi osobního automobilu VW Golf, který je zapsaný v soupise majetkové podstaty pod poř. číslem 5, v insolvenčním rejstříku. Podmínky veřejné soutěže jsou přílohou tohoto inzerátu.

Movité věci

16.03.2020
16.03.2021


Informace o zadavateli

Lukáš Holý holy@akpetrvorisek.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty