Prodej osobního automobilu VW Passat

holy@akpetrvorisek.cz

Prodej osobního automobilu VW Passat

JUDr. Lukáš Holý, insolvenční správce dlužníka  SATREZIDENC spol. s r.o. (sp. zn. KSPL 66 INS 17566/2019), oznamuje vyhlášení veřejné spoutěže o nejvýhodnější nabídku na výběr zájemce o koupi osobního automobilu VW Passat,  který je zapsaný v soupise majetkové podstaty pod poř. číslem 4, v  insolvenčním rejstříku. Podmínky veřejné soutěže jsou přílohou tohoto inzerátu.

Movité věci

16.03.2020
16.03.2021


Informace o zadavateli

Lukáš Holý holy@akpetrvorisek.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty