Prodej plynovodní přípojky

Značka: KSOS 12 INS 13222/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

11.09.2023
15.10.2023

Krajský soud v Ostravě rozhodl svým usnesením, ze dne 01.03.2023, č. j. KSOS 12 INS 13222/2022-A-19, tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka Aleny Klimszové, RČ: 655130/1999, bytem Deštné 62, 747 55 Jakartovice, (dále jen jako „Dlužnice„) a povoluje se oddlužení Dlužnice. Předmětným usnesením byla do funkce insolvenčního správce ustanovena společnost Abeceda insolvence v.o.s., IČ: 14106841, se sídlem Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 8. 2023, č.j. KSOS 12 INS 13222/2022-B-8, bylo následně Dlužnici schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční správce tímto nabízí k prodeji mimo dražbu z majetkové podstaty Dlužnice plynovodní přípojku uloženou v pozemku parc. č. 586 a v pozemku parc. č. 56/29 zapsaných na LV č. 252 pro k.ú. Horní Datyně a obec Vratimov (vlastníkem předmětných pozemků je dle katastru nemovitostí společnost YUSUFELI, IČ: 28563131).

Podmínky prodeje:

 • prodej nejvyšší nabídce,
 • úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
 • veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem nese kupující,
 • insolvenční správce neposkytuje žádné prohlášení o stavu prodávaných věcí (prodává je „jak stojí a leží“) ani jakékoliv záruky za jakost,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakýchkoli nároků pro zájemce, jakož i bez odůvodnění nabídku k prodeji zrušit,
 • kupující si movité věci vyzvedne v sídle insolvenčního správce,
 • Nabídky zasílejte insolvenčnímu správci poštou na adresu Abeceda insolvence v.o.s., Jankovcova 94/41, 170 00, Praha 7 – Holešovice, emailem na adresu
  info@abc-insolvence.cz nebo do datové schránky ID DS: uvk2v86. Posuzovány budou pouze nabídky, které budou insolvenčnímu správci doručeny nejpozději do 15. 10. 2023.

Nabídka musí obsahovat:

 • identifikační údaje zájemce – jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště, emailový a telefonický kontakt,
 • údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně,
 • prohlášení, že zájemce bezvýhradně akceptuje podmínky prodeje,
 • prohlášení, že zájemce není osobou uvedenou v ust. § 295 insolvenčního zákona.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s uplatněním jejich nabídky. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevracet zájemcům jejich nabídky nebo jakékoliv jejich součásti.

Insolvenční správce upozorňuje, že uzavření kupní smlouvy bude ještě podléhat schválení insolvenčním soudem.

Informace o zadavateli

info@abc-insolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.07.2024 23.08.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!