Prodej počítače

Značka: 775411

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věciOstatní majetek

25.11.2022
15.12.2022

Insolvenční správce dlužníků Josefa Vrby a Michaely Vrbové, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 20 INS 22404/2021, nabízí k prodeji

 • stolní počítač s označením „PC BARBONE HOME Silver – Intel C“
 • rok pořízení 2017, ID: SN 205369

Podmínky prodeje:

 • počítač bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
 • kupující nabude počítač ve stavu tak, jak stojí a leží k okamžiku uzavření kupní smlouvy
 • veškeré výdaje spojené s převzetím a převozem počítače hradí kupující
 • kupujícím nesmí být osoba vyloučená dle ust. § 295 insolvenčního zákona z nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

Insolvenční správce:

 • je oprávněn odmítnout všechny doručené nabídky bez uvedení důvodu
 • si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky prodeje či prodej zcela zrušit
 • nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána, nebo jejichž nabídku odmítl
 • neodpovídá za vady prodávané věci, a to ani za vady skryté

 

Nabídky zasílejte elektronicky na e‑mailovou adresu insolvence@akostrava.cz, nebo poštou na adresu Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to v termínu do 15.12.2022. Nabídku označte jako „Prodej počítače – IŘ Vrbovi“, uveďte nabízenou kupní cenu a své kontaktní údaje.


Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.11.2022 08.12.2022 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.11.2022 13.12.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.11.2022 02.01.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.11.2022 02.01.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!