Prodej podílových listů

Značka: I.497

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

22.05.2022
30.06.2022

Insolvenční správce vyhledává zájemce o majetek sepsaný v soupise majetkové podstaty dlužníka Ing. Marie Roubalová, r.č. 635503/2552, bytem Bozděchova 637/9, 150 00 Praha 5, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. MSPH 96INS 14641/2019, a to: podílový list OPF, emitent: Spořitelní investiční společnost a.s. , id.č. 0044796188, označení emise 770980001497, jmenovitý hodnota 1CZK, počet 118 944.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 30.6.2022 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– náklady spojené s prodejem hradí kupující

– správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady cenných papírů

– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.06.2022 22.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2022 31.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2022 13.07.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.06.2022 30.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!