Prodej podílu 1/10 na nemovitosti v Předních Ptákovicích

einsolvence@zizlavsky.cz

Prodej podílu 1/10 na nemovitosti v Předních Ptákovicích

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSCB 28 INS 2714 / 2017 dlužníků Josefa a Jany Kopeckých podíl na níže uvedené nemovitosti:

  • spoluvlastnický podíl k jedné desetině (1/10) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 5344 pro katastrální území Přední Ptákovice, a to ke stavební parcele St. 735 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, rodinná rekreace, stavba stojí na pozemku St. 735, a k pozemkové parcele č. 106/57 – zahrada, včetně příslušného podílu veškerých součástí a příslušenství.

Jedná se o starší zděnou chatku v Předních Ptákovicích, která leží u hlavní silnice. Chatka je zděná, z poloviny je podsklepená. V přízemí je jedna obytná místnost, podkroví není vybudované, užitná plocha činí cca 24 m2. Okna a dveře jsou původní dřevěné, podlaha betonová, střecha sedlová a krytinou je vlnitý eternit. Topení v chatě není, není zavedená elektřina ani voda. Celkově je chatka v neudržovaném stavu a slouží spíše k úschově zahrádkářských potřeb. Na pozemku je vybudovaná kaplička na elektřinu a z ní lze odebírat elektrický proud. Obecní voda se nachází na hranici pozemku. Těsně k chatě je přistavěná kolna, která slouží jako garáž a k uskladnění nářadí. Zahrada má celkovou výměru 369 m2, jsou na ní okrasné keře a ovocné stromy – nejsou moc udržované, oploceno drátěným pletivem. Stáří chaty je kolem 30 let. Na pozemku vázne věcné břemeno od E.onu.

 

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.

 

Nemovité věci

14.08.2019
13.08.2020


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Související inzeráty