Prodej podílu 1/6 na pozemku v k.ú. Zahořany u Domažlic

machova@insolvencyproject.cz

Prodej podílu 1/6 na pozemku v k.ú. Zahořany u Domažlic

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Milana Škardy, sp. zn. MSPH 78 INS 20500/2016, nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

  • 1/6 na pozemku parc. č. 1962 trvalý travní porost,
    zapsáno na LV č. 642 pro k.ú. Zahořany u Domažlic a obec Zahořany, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjemní zájemce a to včetně telefonního kontaktu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Vyřizuje: Marie Dykastová

Pozn: Věci budou prodány zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou.

Značka:

MSPH 78 INS 20500/2016

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Plzeňský kraj

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

20.11.2020
30.11.2021


Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. spacirova@insolvencyproject.cz

Související inzeráty