PRODEJ PODÍLŮ 2/5 NA POZEMCÍCH 3566 M2 A 2/10 NA POZEMKU 3686 M2, K. Ú. VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA

Značka: KSHK 70 INS 16571/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

26.09.2022
26.10.2022

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., jako insolvenční správce dlužníka Jana Chocholatá, řízení je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 70 INS 16571/2021, tímto nabízí k odkupu následující:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 2/5 na pozemcích parc. č. 231/2 o výměře 122 m2, orná půda, parc. č. 231/8 o výměře 203 m2, trvalý travní porost, a parc. č. 232/69 o výměře
  3241 m2, orná půda, zapsáno na LV č. 910,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 2/10 na pozemku parc. č. 1241/33 o výměře 3686 m2, orná půda, zapsáno na LV č. 985,

vše pro k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov, u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Odkaz na znalecký posudek: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48552887

Prodej nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Termín pro podání nabídek je do 26. 10. 2022 na e-mail: insolvence@chalupecka.cz.

V případě dotazů kontaktujte tel. č. 737 58 59 38 či e-mail: insolvence@chalupecka.cz.


Informace o zadavateli

JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D. insolvence@chalupecka.cz Zemské právo 1574/3, Praha 15-Hostivař, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!