prodej podílů na nemovitostech Duchcov

Značka: KSUL 43 INS 29320 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

02.03.2021
02.04.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSUL 43 INS 29320 / 2015 dlužníka Vladimíra Konejlová následující majetek:

 • Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech nacházejících se v k.ú. Duchcov, obec Duchcov, okr. Teplice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, kat. prac. Teplice, na LV č. 2230; 
 • Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/8 na nemovitostech nacházejících se v k.ú. Duchcov, obec Duchcov, okr. Teplice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, kat. prac. Teplice, na LV č. 3117.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, minimálně však za 4.000.000 Kč.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!