Prodej podílů na nemovitostech sp. zn. KSHK 45 INS 20959 / 2018

Značka: KSHK 45 INS 20959 / 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

10.01.2024
29.02.2024

Insolvenční správce Institut pro řešení úpadku, v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSHK 45 INS 20959 / 2018 k prodeji:

 

 

Č.

 

Identifikace, popis
Podrobnosti

 

1

 

Podíl na pozemku LV 344 k.ú. Štoky

·         podíl o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 2712/49, p.č. 2712/60, p.č. 2712/68, p.č. 2727/37 zapsáno na LV č. 344, k.ú. Štoky, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 

2

 

Podíl na pozemku LV 575, k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

·         podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 412, p.č. 413, p.č. 414, p.č. 417, p.č.  418, p.č. 1247/3, p.č. 1247/26, p.č. 1257/1,  p.č. 1257/2 zapsáno na LV č. 575, katastrální území Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod
 

3

 

Podíl na pozemku LV 400, k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

·         podíl o velikosti 1/8 na pozemku p.č. 415/1 zapsáno na LV č. 400 katastrální území Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.

 

Podmínky:

– nejvyšší nabídce

– úhrada kupní ceny na účet správce před podpisem smlouvy

Nabídka musí obsahovat:

 • jméno, příjmení/název účastníka výběrového řízení;
 • adresu bydliště/sídla;
 • rodné číslo/identifikační číslo účastníka;
 • kontaktní údaje účastníka (označení osoby jednající jménem účastníka, telefon, mail);
 • předmět výběrového řízení – uvedení čísla (1 až 3) s identifikací pozemků dle shora uvedené tabulky s uvedením nabízené ceny za jednotlivé pozemky, a to i v případě, že se bude nabídka týkat všech pozemků.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo žádnou z podaných nabídek neakceptovat.

Informace o zadavateli

Institut pro řešení úpadku v.o.s. office@ipru.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!