PRODEJ PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH V k.ú. MISTŘICE, BÍLOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ A JAVOROVEC

hana.paskova@ab-hp.cz

PRODEJ PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH V k.ú. MISTŘICE, BÍLOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ A JAVOROVEC

Insolvenční správce, AB – HP insolvenční kancelář, v.o.s., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 091 22 851, nabízí na základě pokynu zajištěného věřitele, společnosti P.M.T. 2002, s.r.o., k prodeji následující podíly na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka, Josefa Poláška, vedeném pod sp.zn. KSBR 30 INS 9207/2020:

Předmět prodeje:

a) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na

 • pozemku p.č. 3736
 • pozemku 3737

vše v k.ú. Mistřice I, LV č. 814

b) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 na

 • pozemku p.č. 1748/25
 • pozemku p.č. 1748/133
 • pozemku p.č. 1748/134
 • pozemku p.č. 1748/282
 • pozemku p.č. 1901/10
 • pozemku p.č. 3300/1

vše v k.ú. Mistřice I, LV č. 811

c) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na

 • pozemku p.č. 274 v k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, LV č. 455

d) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na

 • pozemku p.č. 195 v k.ú. Javorovec, LV č. 550

všechny podíly na nemovitostech vedeny Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště

Podmínky prodeje:

 • Prodej nejvyšší nabídce;
 • Všechny spoluvlastnické podíly budou prodány jednou smlouvou;
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva a návrh na výmaz zástavních práv do katastru nemovitostí;
 • Správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a upravit podmínky prodeje;

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: andrea.balasova@ab-hp.cz nejpozději do 28. 2. 2021.

 

Značka:

KSBR 30 INS 9207/2020

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

13.01.2021
28.02.2021


Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz

Související inzeráty